Medical

Dewis doeth | Choose well

Download

Dewis doeth | Choose well

« Medical « Downloads
AttributeValue
Version1.0.1
Request an Update
Please Wait...
UpdatedDecember 3, 2012
Installs27 times
CategoryMedical

Description

Dewis Doeth ar gyfer yr Android yw eich canllaw swyddogol ar gyfer dewis y gwasanaeth GIG priodol i chi yng Nghymru os byddwch yn sâl neu wedi’ch anafu.

Mae’r ap yn rhoi rhestrau cyflawn o’r holl wasanaethau canlynol yng Nghymru:
-Unedau Damweiniau ac Achosion Brys
-Unedau Anafiadau Llai Difrifol
-Meddygon Teulu a Gwasanaethau y Tu Allan i Oriau
-Optometryddion / Deintyddion
-Fferyllwyr

Ynghyd â gwybodaeth ddefnyddiol am bob gwasanaeth gallwch hefyd gael gwybod am y gwasanaethau sydd agosaf atoch chi (ar ffurf map neu restr) yn ogystal â manylion cyswllt, oriau agor a chyfarwyddiadau ar sut i gyrraedd yno. Gallwch hefyd gael mynediad i wefan Galw Iechyd Cymru ynghyd â gwybodaeth ddefnyddiol am edrych ar ôl eich hun.

Gallwch ddewis y Gymraeg neu Saesneg a newid yn ôl ac ymlaen rhyngddynt unrhyw bryd.

Mae’r ap yn cyd-fynd â Android 2.1+.

———————————————–

Choose Well for Android is your official guide to choosing the right NHS service in Wales if you become ill or are injured.

The app provides a complete listing of all of the following services in Wales:
– Emergency Departments (A&E)
– Minor Injuries Units
– GP Surgeries & Out of Hours Services
– Optometrists / Dentists
– Pharmacists

Along with helpful information about each type of service, you can find the nearest services to you (map view or list) as well as contact details, opening hours and directions. There is also access to the NHS Direct Wales
website along with useful self-care information.

You can choose between the English and Welsh languages and switch at any time.

The app is compatible with Android 2.1+.

Post review

Rating

4
1 total
5 0
4 0
3 0
2 0
1 0
Previous
  • No reviews.
Next
Current template: single.php