Finance

Tatra banka

Download

Tatra banka

« Finance « Downloads
AttributeValue
Version1.5.0
Request an Update
Please Wait...
UpdatedSeptember 16, 2013
Installs36 times
CategoryFinance

Description

Aplikácia je určená pre klientov Tatra banky, ktorí využívaju smartfóny a tablety s Androidom verziou 2.1 a vyššou. Pre jej používanie je potrebné mať aktivovaný Internet banking od Tatra banky a aktívny prístup k internetu cez WiFi, alebo dátové služby poskytované mobilným operátorom.
********************
Na inicializáciu aplikácie je nutné mať nástroj Karta a čítačka. Na ďalšie používanie je potrebný už len vami zvolený bezpečnostný kód. Pri vytvorení bezpečnostného kódu je nutné zadať PID a heslo, ktoré využívate na prihlásenie do aplikácie Internet banking a kód z Karty a čítačky vygenerovaný funkciou Podpis. Bezpečnostné nastavenia Internet bankingu a aplikácie pre Android sú nezávislé.
********************
Aplikácia Vám umožní prístup k Vašim účtom a kreditným kartám. Poskytuje základnú funkcionalitu Internet bankingu, a to prehľad účtov a kreditných kariet aj s detailmi, zoznam pohybov na účte alebo kreditnej karte, ako aj možnosť realizácie domáceho prevodného príkazu z dostupných účtov. Zadávanie platobných príkazov Vám na kompatibilných zariadeniach uľahčí skener platobných poukazov. Aplikácia poskytuje aj prístup k mape so zoznamom pobočiek a bankomatov, ako aj k aktuálnemu kurzovému lístku.

Zoznam dostupnej funkcionality:
1. Prehľad účtov
2. Zostatok na účte
3. Detail účtu
4. Pohyby na účte
5. Kreditné karty
6. Detail kreditnej karty
7. Pohyby na kreditnej karte
8. Úhrada dlžnej sumy za kreditnú kartu
9. Inboxové správy
10. Platba
11. Skener platobných poukazov
12. Prehľad platieb čakajúcich na spracovanie
13. Zoznam pobočiek a bankomatov
14. Aktuálny kurzový lístok
15. Predschválený bezúčelový úver NONSTOP
16. Avíza o faktúrach – zoznam faktúr

V prípade, že máte v súvislosti s aplikáciou akékoľvek otázky, nápady alebo potrebujete riešiť konkrétny problém, kontaktujte nás buď:
– prostredníctvom emailu android@tatrabanka.sk
– alebo cez kontaktný formulár na webe Tatra banky: http://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/kontakty.html

English summary:
The application is intended for Tatra banka clients using Android smartphones and tablets with OS 2.1 and higher. Application use requires the activated Internet banking from Tatra banka and active WiFi Internet access, or data services provided by mobile operator.

Working with the Tatra banka application requires creating a Security code protecting all data and access to the application itself upon the first login. For Security code creation it is necessary to enter PID and password you use for login into Tatra banka´s Internet banking, and a code from the Card and Reader generated by the Sign functionality. To use the application and all its functionalities it is then sufficient to enter the Security code for starting the application.

The application enables you to access your accounts and credit cards. It provides the basic Internet banking functionality, which means to view accounts and credit cards with details, list of account or credit card movements, as well as an option to execute domestic payment order from available accounts. In order to ease the input of payment orders the application facilitates the scanning of payment vouchers on supported devices. The application also provides access to a map of branches and ATMs, as well as to the currently valid table of exchange rates.

List of available functionality:

1. List of accounts
2. Account balance
3. Account details
4. Account movements
5. List of credit cards
6. Credit card details
7. Credit card movements
8. Credit card outstanding sum repayment
9. Inbox messages
10. Domestic payment order – QuickPay
11. Scanner of payment vouchers
12. List of payments to be processed
13. Map of branches and ATMs
14. Current table of exchange rates
15. Pre-approved Consumer Loan
16. Advices on Invoices – list of invoices

If you have any additional questions, please do not hesitate to contact us on:
– by email android@tatrabanka.sk or
– by contact form on our website: http://www.tatrabanka.sk/en/about/contacts.html

Recent changes:
Inštaláciou novej verzie dôjde k deaktivácii aplikácie a bude pri spustení potrebné zadať prihlasovacie údaje – PID / heslo / kód z Karty a čítačky ako aj vytvoriť nový Bezpečnostný kód.

Predschválený bezúčelový úver NONSTOP
Skener poštových poukážok rozšírený o skener SIPO poukazov
Prijímanie avíz o faktúrach s možnosťou okamžitej platby
Nové menu – pre jednoduchšiu orientáciu v aplikácii

Content rating: Low Maturity

Post review

Rating

3.5
1 total
5 0
4 0
3 0
2 0
1 0
Previous
  • No reviews.
Next
Current template: single.php