Finance

ZUNO Mobile Banking SK

Download

ZUNO Mobile Banking SK

« Finance « Downloads
AttributeValue
Version1.5
Request an Update
Please Wait...
UpdatedSeptember 16, 2013
Installs44 times
CategoryFinance

Description

VYBAV BANKU KEDYKOĽVEK A KDEKOĽVEK

So ZUNO môžeš svoj ÚČET spravovať zo svojho smartfónu. Potrebuješ zaplatiť papierovú faktúru? Odfoť ju. Potrebuješ nájsť najbližší bankomat? Namier telefón na ulicu.
Skontroluj si zostatok, odošli platby – vybav čokoľvek, čo potrebuješ. Na otvorenie ÚČTU ti stačí pár minút a na ostatné operácie ti stačia sekundy. To všetko s maximálnym zabezpečením a ochranou proti zneužitiu. Šetri svoj čas a nekomplikuj si život. Less bank, more life.

Vychytávky ZUNO aplikácie:

Založenie ÚČTU
So ZUNO nemusíš stáť v dlhých radoch na pobočkách. Na založenie ÚČTU ti teraz stačí smartfón s pripojením na internet a pár minút. Jednoducho odfotíš svoj občiansky a potom ti už nič nebráni užívať si výhody ZUNO.

Celá banka v tvojom vrecku
Prehľad o prijatých a odoslaných platbách a zostatku, jednoducho čokoľvek. ZUNO aplikácia úplne nahradí pobočku banky a prináša online banking do tvojho vrecka.

Skenovanie faktúr
Už žiadne preklepy. Papierovú faktúru stačí odfotiť a aplikácia za teba vypíše celú platbu. Ľahšie to už nebude.

Vyhľadávanie bankomatov a pobočiek
Nemusíš blúdiť. Pomocou GPS a kamery telefónu ti aplikácia ukáže, kde sa nachádza najbližší bankomat či pobočka ktorejkoľvek banky. Zavedie ťa tam pomocou navigácie s prehľadnou mapou.

Aplikácia ponúka:
● Založenie ÚČTU
● Finančný prehľad
● Informácie a prehľad o produktoch
● Zadávanie platieb
● Sken faktúr a zloženiek
● Prehľady platieb
● Trvalé platby
● Plánovanie platieb
● Nezrealizované platby
● Nastavenie limitu kariet
● Možnosť zablokovať karty
● Kalkulačku PÔŽIČIEK, SPORENÍ a VKLADOV
● Bankomaty, pobočky a pošty
● Novinky
● Správy

—————————————

HANDLE YOUR BANK ANYTIME, ANYWHERE

With ZUNO you can manage your ACCOUNT from your smartphone. Need to pay a paper invoice? Take a picture of it. Need to find the nearest ATM? Point your phone at a street.
Check your balance, send payments – arrange everything you need. To open an account you just need a few minutes and other operations take only seconds. All with maximum security and protection against misuse. Save your time and don’t make your life complicated. Less bank, more life.

ZUNO application tweaks:

ACCOUNT set up
You don’t have to stand in long queues. To open ACCOUNT, all you need is a smartphone with an Internet connection and a few minutes. Simply take a picture of your ID and then you are free to enjoy the ZUNO benefits.

The whole bank in your pocket
Incoming and outgoing payments and balance overview, deposit set up, anything. The ZUNO application completely replaces a bank branch and brings online banking to your pocket.

Scanning invoices
No more typing errors. Just take a picture of a paper invoice and the application will complete the whole payment for you. It can’t be easier.

Finding ATMs and branches
No need to wander. The application will show you where the nearest ATM or branch of any bank is by means of GPS and a phone camera. It takes you there with clear navigation through the concise map:

The application offers:
● ACCOUNT set up
● Financial overview
● Product information and overview
● Making new payments
● Scan invoices and bills
● Payment overview
● Standing orders
● Future payments
● Failed payments
● Adjusting card limits
● Ability to block cards
● Loans, savings and deposits calculator
● ATMs, branches and post offices
● News
● Messages

Recent changes:
– Možnosť odblokovať KARTU a KREDITKU
– Rýchlejšie prihlasovanie
– Ďalšie drobné úpravy a vylepšenia

—————————

– Possibility to unblock the CARD and CREDIT CARD
– Faster login
– Minor improvements and bug fixes

Content rating: Low Maturity

Post review

Rating

3.5
1 total
5 0
4 0
3 0
2 0
1 0
Previous
  • No reviews.
Next
Current template: single.php