Entertainment

Karaoke Vietnam

Download

Karaoke Vietnam

« Entertainment « Downloads
AttributeValue
PublisherVõ Duy Tuấn
Version2.7
Request an Update
Please Wait...
UpdatedJanuary 1, 1970
Installs94 times
CategoryEntertainment

Description

Ngoài tính năng tìm kiếm bài hát theo tiêu đề, bạn có thể tìm theo mã bài hát và tên tác giả. Ứng dụng còn cho phép lưu lại bài hát vào danh sách yêu thích.
Danh sách bài hát lấy từ bài hát Karaoke 5 số của Arirang (5xxxx), bài hát Tiếng Việt đã cập nhật đến VOL 52 và danh sách bài hát tiếng Anh.
Cập nhật danh sách bài hát của đầu MusicCore (6xxxx) và cập nhật đến VOL 81 của đầu MusicCore.
Hỗ trợ tìm kiếm thêm danh sách bài hát Karaoke 6 số của California, bài hát Tiếng Việt cập nhật VOL 17 và danh sách bài hát Tiếng Anh.
Backup danh sách yêu thích online và đồng bộ danh sách này đến các thiết bị khác.

Post review

Rating

3
1 total
5 0
4 0
3 0
2 0
1 0
Previous
  • No reviews.
Next
Current template: single.php