Free eBooks

Sometimes you don’t want to buy a book, you want to get a free app. We have thousands of free books available for Android Phones and Tablets.

Click on the title of this section to expand the list and show you every app in our system!

Hãy Nói Yêu Thôi P2

Download

Hãy Nói Yêu Thôi P2

« Books & Reference « Downloads
AttributeValue
Version 1.0
Request an Update
Please Wait...
Updated October 24, 2012
Installs 16 times
Category Books & Reference

Description

Hãy Nói Yêu Thôi Đừng Nói Yêu Mãi Mãi Phần 2 Tiếp tục mang đến cho bạn nhiều câu chuyện thú vị đầy cảm xúc.

Trái tim vốn là một tạo vật mong manh và thiếu kiên định. Vì vậy, hãy tin vào điều thiện, lòng tốt, vào nhân cách và năng lực…nhưng đừng tin vào sự bất biến của nhận thức và tình cảm nơi con người. Nếu chịu chừa chỗ cho sự đổi thay, ta sẽ tránh được không ít tổn thương sâu sắc… (Phạm Lữ Ân)

Content rating: Low Maturity

Post review

Rating

3.5
1 total
5 0
4 0
3 0
2 0
1 0
Previous
  • No reviews.
Next
Current template: single.php