Finance

Mobile Banking on the Go! Download the latest Finance Apps for Android! We offer apps from major Banks all over the world. Download Paypal for Android and many more.

Click on the title of this section to expand the list and show you every app in our system!

Tatra banka

Download

Tatra banka

« Finance « Downloads
AttributeValue
Version 1.5.0
Request an Update
Please Wait...
Updated September 16, 2013
Installs 18 times
Category Finance

Description

Aplikácia je určená pre klientov Tatra banky, ktorí využívaju smartfóny a tablety s Androidom verziou 2.1 a vyššou. Pre jej používanie je potrebné mať aktivovaný Internet banking od Tatra banky a aktívny prístup k internetu cez WiFi, alebo dátové služby poskytované mobilným operátorom.
********************
Na inicializáciu aplikácie je nutné mať nástroj Karta a čítačka. Na ďalšie používanie je potrebný už len vami zvolený bezpečnostný kód. Pri vytvorení bezpečnostného kódu je nutné zadať PID a heslo, ktoré využívate na prihlásenie do aplikácie Internet banking a kód z Karty a čítačky vygenerovaný funkciou Podpis. Bezpečnostné nastavenia Internet bankingu a aplikácie pre Android sú nezávislé.
********************
Aplikácia Vám umožní prístup k Vašim účtom a kreditným kartám. Poskytuje základnú funkcionalitu Internet bankingu, a to prehľad účtov a kreditných kariet aj s detailmi, zoznam pohybov na účte alebo kreditnej karte, ako aj možnosť realizácie domáceho prevodného príkazu z dostupných účtov. Zadávanie platobných príkazov Vám na kompatibilných zariadeniach uľahčí skener platobných poukazov. Aplikácia poskytuje aj prístup k mape so zoznamom pobočiek a bankomatov, ako aj k aktuálnemu kurzovému lístku.

Zoznam dostupnej funkcionality:
1. Prehľad účtov
2. Zostatok na účte
3. Detail účtu
4. Pohyby na účte
5. Kreditné karty
6. Detail kreditnej karty
7. Pohyby na kreditnej karte
8. Úhrada dlžnej sumy za kreditnú kartu
9. Inboxové správy
10. Platba
11. Skener platobných poukazov
12. Prehľad platieb čakajúcich na spracovanie
13. Zoznam pobočiek a bankomatov
14. Aktuálny kurzový lístok
15. Predschválený bezúčelový úver NONSTOP
16. Avíza o faktúrach – zoznam faktúr

V prípade, že máte v súvislosti s aplikáciou akékoľvek otázky, nápady alebo potrebujete riešiť konkrétny problém, kontaktujte nás buď:
– prostredníctvom emailu android@tatrabanka.sk
– alebo cez kontaktný formulár na webe Tatra banky: http://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/kontakty.html

English summary:
The application is intended for Tatra banka clients using Android smartphones and tablets with OS 2.1 and higher. Application use requires the activated Internet banking from Tatra banka and active WiFi Internet access, or data services provided by mobile operator.

Working with the Tatra banka application requires creating a Security code protecting all data and access to the application itself upon the first login. For Security code creation it is necessary to enter PID and password you use for login into Tatra banka´s Internet banking, and a code from the Card and Reader generated by the Sign functionality. To use the application and all its functionalities it is then sufficient to enter the Security code for starting the application.

The application enables you to access your accounts and credit cards. It provides the basic Internet banking functionality, which means to view accounts and credit cards with details, list of account or credit card movements, as well as an option to execute domestic payment order from available accounts. In order to ease the input of payment orders the application facilitates the scanning of payment vouchers on supported devices. The application also provides access to a map of branches and ATMs, as well as to the currently valid table of exchange rates.

List of available functionality:

1. List of accounts
2. Account balance
3. Account details
4. Account movements
5. List of credit cards
6. Credit card details
7. Credit card movements
8. Credit card outstanding sum repayment
9. Inbox messages
10. Domestic payment order – QuickPay
11. Scanner of payment vouchers
12. List of payments to be processed
13. Map of branches and ATMs
14. Current table of exchange rates
15. Pre-approved Consumer Loan
16. Advices on Invoices – list of invoices

If you have any additional questions, please do not hesitate to contact us on:
– by email android@tatrabanka.sk or
– by contact form on our website: http://www.tatrabanka.sk/en/about/contacts.html

Recent changes:
Inštaláciou novej verzie dôjde k deaktivácii aplikácie a bude pri spustení potrebné zadať prihlasovacie údaje – PID / heslo / kód z Karty a čítačky ako aj vytvoriť nový Bezpečnostný kód.

Predschválený bezúčelový úver NONSTOP
Skener poštových poukážok rozšírený o skener SIPO poukazov
Prijímanie avíz o faktúrach s možnosťou okamžitej platby
Nové menu – pre jednoduchšiu orientáciu v aplikácii

Content rating: Low Maturity

Post review

Rating

3.5
1 total
5 0
4 0
3 0
2 0
1 0
Previous
 • No reviews.
Next

 • Wfraze

  Downloaded the Chase on Playbook, won’t work due to an recent update by Chase. Will there be an updated versio here soon?

 • Medic48

  This version failed to load on my Playbook. Resulted in a “-9” error by DDPB Installer.

 • Drjgorman

   Obviously not.  They haven’t answered you, (or me) in all this time, so it appears that we are being ignored.

 • Did anyone try this app?

 • JONSyasd2

  The best app i earn 250$/week INVITE CODE=TAPJJ7812Please use this invitig code, to earn 1$/1000ORS

 • yuriniganu

  I just get 100$ amazon gift card from http://win-amazon-cards.tk/ there you will get a referal link,and you must refer more than 10 friends to get a free randomly 10$ 25$ 50$ 100$ gift card. i was lucky!my random gift card is 100$ :)) i’am so excited!!!

 • ljw1280

  i am looking for the ‘kijiji’ app on a .BAR format as well as RBC app that works for Canadian banks too….suggestions?

 • Good app!

 • Anilu7

  Please convert to a .bar file so I can have this app on my Z10.  It was very useful on my 9900.  Thanks!

 • dianna22

  +7.94% Average Monthly Compound Return.<b><a href=”http://best-forex-managed-accounts.net”>managed forex accounts</a></b> fully FSA regulated with deposit protection.

 • LILSWEETS4U

  Please make a bar file for PlayBook!

 • Thanks. I am looking for this. Your site is best for downloading the insurance quotes. Are you having some other updated version for this? please tell me so that i can use it when needed next.

 • meybory

  make it  abar version the bank of America app

 • hmmalex

  Can the YNAB (You Need A Budget) app be converted please?

 • ShahanaTabasum

  I am impressed of this great information. Thank you for your post.
  http://tinyurl.com/bna2y2e

 • Guys just sharing, I’ve found this interesting! Check it out! http://www.forexchartzone.com

 • I’ve found my answer here http://www.forexchartzone.com

 • Have you tried this site? http://www.forexchartzone.com

 • You may want to visit this site too! http://www.forexchartzone.com

 • Try this site, it may help you. Goodluck! http://www.forexchartzone.com

 • sumailaadamu1

  thank you for this great apps, it will be very useful for me to follow the online market from my phone. I’ll share on my blog http://topforexbrokersonline.blogspot.com/

 • MargauxSanvictores

  This is what we call life at its best!!
   
   
   
  <a href=”http://www.pfdeals.com/500-apple-gift-card-citi-gold-relationship-manager-service-promotion/”>citibank gold</a>

 • Thanks for sharing your info, I am interested everything
  about forex trading. Do you have also information/tips regarding http://www.askmariosingh.com/? Someone told
  me that this strategy is also good in forex. Thanks

 • ccalacar09

  Thanks
  for sharing your info, I am interested everything about forex trading. Do you
  have also information/tips regarding http://www.askmariosingh.com/? Someone told me that this strategy is also good in
  forex. Thanks

 • AmberDawnVerchere

  Looking for a RBC app for Canada for my Z10 Please help Really need

 • SimraKanwal

  Urgently Earn (USD 0.25) entering my code TAPMD208027

 • JohnCDas

  I would like to download the TD-Canada app, because but the file is missing.

 • JohnCDas  Sorry about that, we fixed it.

 • Earner

  Kitny ap ne earn kr liy Simra