Digital Comic Books

Fancy yourself a good manga, anime, or comic book? Our NEW Comic Book Section gives you tons of great content that works on your e-Reader or Android Device.

Click on the title of this section to expand the list and show you every app in our system!

Bleach Manga VN

Download

Bleach Manga VN

« Comic Books « Downloads
AttributeValue
Version 1.2.3
Request an Update
Please Wait...
Updated November 29, 2012
Installs 21 times
Category Comic Books

Description

Phần mềm đọc truyện tranh Bleach.

Rất mong các bạn đóng góp ý kiến để chương trình được hoàn thiện hơn.

Tính năng:
– Cho phép lựa chọn chất lượng ảnh (Bạn hãy chọn chất lượng ảnh thấp trên các dòng máy cũ để tránh tràn bộ nhớ)
– Cho phép cấu hình số lượng ảnh tải trước

Recent changes:
– Sửa lỗi treo ứng dụng
– Thêm tùy biến khi đọc truyện

Post review

Rating

2.5
1 total
5 0
4 0
3 0
2 0
1 0
Previous
  • No reviews.
Next